Sustainability

Firma Henkel zrównoważony rozwój ma za jeden z najistotniejszych priorytetów w każdym obszarze swojej działalności. Funkcjonując przede wszystkim na rynku chemicznym ten postulat jest niezwykle znaczący dla filozofii tego biznesu. Folder, jaki przygotowaliśmy, przedstawia w ogólnych zarysach w podziale na poszczególne dyscypliny ideę Henklowego zrównoważonego rozwoju. Folder ma swoje kolejne wydania, a zadebiutował na Kongresie Zrównoważonego Rozwoju w Warszawie.