Sport i środowisko – najlepsze praktyki

Fundacja RECAL wraz z TAFISĄ weszła w 2011 r. w kooperację mającą na celu promowania idei odzysku puszek aluminiowych podczas imprez sportowych, na których obie organizacje były obecne. W folderze otrzymujemy przegląd inicjatyw sportowych w kontekście recyklingowym, jak i wypowiedzi osób współodpowiedzialnych za prowadzenie projektu. Całość bogato zilustrowana.