Semaca.pl

Strona semaca.pl, która łączy w sobie dwa oddzielne segmenty: ekspresy kawowe i urządzenia fiskalne. Są wprawdzie pewne obszary, w których oba te światy mogą się ze sobą stykać, niemniej jednak mamy tu do czynienia z kompletnie dwoma różnymi biznesami.

Na tej stronie www udało nam się obie te przestrzenie połączyć w jedno. Mamy zatem rozbudowaną sekcję produktową, w której znajdziemy setki produktów, jak i zgodne z opisem zaszeregowanie i objaśnienia funkcjonalności. Strona zawiera także wiele innych sekcji, takich jak część serwisowa, opisowa czy komunikacyjna.

Obie sekcje biznesowe zaprojektowaliśmy w jednym stylu, co pozwala klientowi na poruszanie się w ten sam sposób po obu częściach serwisu.