PLANY WAKACYJNE POLAKÓW

Axa zleciła nam analizę danych i stworzenie ilustrowanego raportu dotyczącego planów wakacyjnych Polaków. Z 15-slajdowego raportu, który stanowi ścisłe streszczenie danych, dowiedzieć się można, jakie są ulubione destynacje Polaków, kiedy najczęściej likwidowane są szkody, jakie są szkody nietypowe i ile kosztuje ich likwidacja. Wszystko podane w bardzo przystępnym rysunkowym stylu. Liczbowe dane przyswajane jak komiks.