Open Life

Dla Open Life robiliśmy PR – wewnętrzny i zewnętrzny. Odpowiadaliśmy za biuro prasowe i kontakt z mediami, a także komunikację w kanałach własnych do wszystkich grup docelowych towarzystwa: klientów, partnerów i pracowników. Tworzyliśmy materiały promocyjne i informacyjne, prowadziliśmy szkolenia i briefingi, wspieraliśmy koncepcyjnie i organizacyjnie eventy i inne inicjatywy klienta. Przede wszystkim jednak pełniliśmy rolę strategicznego doradcy, dobierając metody i kanały komunikacyjne stosownie do zmian w otoczeniu firmy.