Newsletter

E-magazyn dla kadry dyrektorskiej i managerskiej McDonald's Polska traktujący tylko i wyłącznie o życiu i wydarzeniach związanych z firmą. Typowy customowy periodyk wewnętrzny oczekiwany przez pracowników co dwa miesiące. Największą grupą czytelników są managerowie i kierownicy restauracji.