Max Medicum

Farmaceutyczny custom adresowany do właścicieli i managerów aptek obsługiwanych przez hurtownie zrzeszone w Organizacji Polskich Dystrybutorów Farmaceutycznych w ramach programu „Max Medicum”. Celem wydawania miesięcznika jest przede wszystkim jego funkcja społecznościowa oparta na obserwacji dobrych praktyk biznesowych, inspiracji i przekazywaniu opinii. Istotne miejsce w magazynie zajmuje także poradnictwo prawne i marketingowe, a także rozrywka pojmowana jako zręczna felietonistyka, ale też i ukazywanie aptekarzy jako ludzi po godzinach pracy.