Inspiracje

Ten newsletter ukazujący się w cyklu rocznym to solidacja najważniejszych wydarzeń sportowych związanych ze sponsoringiem Herbalife. Tym samym gros historii w nim przedstawionych odnosi się do Herbalife Triathlon Gdynia 2014. Sporo materiałów w nim zaprezentowanych zostało zaimplementowanych z newslettera Herbalife Active Online. Znajdziemy tu wywiady z ekspertami i Partnerami Herbalife, zawodnikami i ambasadorkami HTG. Wszystko bogato ilustrowane.