Fundacja przy Litewskiej jedzie na Trojdena

Dla Fundacji Przyjaciele Szpitala przy Litewskiej stworzyliśmy film ilustrujący historię fundacji, jak i to, co się z nią stanie po przeniesieniu placówki na ul. Trojdena. Fundacja to jeden z najznakomitszych przykładów jak można prowadzić organizację charytatywną z minimalnym kosztem własnym, skupiając się na pomocy potrzebującym.