Ambicja marki

Jak pokazać markę i czym ona właściwie jest w kontakcie z klientem? Jak kształtować relacje pracownicze, mając na względzie dobro brandu dla którego się pracuje? Jak odzwierciedlić filozofię, wartości i dążenia marki w swoich codziennych działaniach? Na te wszystkie pytania odpowiada folder zrealizowany przez Content Zone dla McDonald's Polska. Pytania te, mimo że ujęte w kontekście jednej firmy, są uniwersalne, a odpowiedzi na nie są inspirujące dla wszystkich.