Studio

Content to także wizualne elementy. Oczy kupują – tak mawiają. Wymyślimy i nakręcimy każdy film – dysponujemy ekipą z pełnym oprzyrządowaniem. Sesja fotograficzna, lampy, wizaż to dla nas także znane hasła. Projektujemy graficznie – makiety pism, plakaty, ulotki, foldery, strony internetowe.